Közösségi média :

Osztalékadózás Magyarországon: Szabályok és kivételek

A magyar adórendszer bonyolultsága és sokszínűsége számos kérdést vet fel azok számára, akik osztalékot kapnak, legyenek azok magyar vagy külföldi állampolgárok.

Az osztalékadózás részleteit és az adókötelezettségek különbségeit körüljárva az alábbiakban áttekintést nyújtunk arról, hogyan határozza meg az adórendszer az osztalékjövedelmekre kivetett adókat, és hogyan változnak ezek a szabályok az egyes kategóriákban és évben. Ez a cikk célja, hogy segítséget nyújtson azoknak, akiknek szükségük van tisztának lenniük az osztalékelőlegek és az osztalék utáni adózás kérdéseiben Magyarországon.

Magyar állampolgárságú egyének adókötelezettsége

A magyar állampolgárságú egyéneknek, akik osztalékot kapnak, 15% személyi jövedelemadót (SZJA-t) kell fizetniük az osztalék összegére, és esetlegesen korlátozott mértékben 13% szociális hozzájárulási adót (SZOCHO-t) is. Az osztalékot külön adózó jövedelemként kezelik, és az SZJA törvény szerint teljes egészében bevételnek minősül.

Az SZJA-t az osztalékot kifizető szervezetnek kell levonnia és átutalnia a hatóságnak a kifizetéskor. A kifizetett osztalékot és az adót meg kell jeleníteni az adóbevallásban a megfelelő űrlapon és sorokban. Ha a kedvezményezett külföldi, akkor az adóazonosító számát is meg kell adni.

Az osztalékelőleg adózása különleges, mivel az SZJA törvény értelmében a kifizetőnek le kell vonnia a 15% SZJA-t még akkor is, ha ez csak egy követelés. Az osztalékelőleget ugyanúgy jövedelemként kell kezelni, de csak tájékoztató adatként kell feltüntetni az adóbevallásban. Az osztalékelőleget és az adót csak akkor lehet figyelembe venni, amikor az osztalékelőleg osztalékká válik.

Tehát a 2023-as adóbevallásban az előző évben fizetett, majd az adott évben osztalékká vált osztalékelőleg elszámolása történik meg. Ha 2023-ban fizettek osztalékelőleget a személynek, az már szerepelni fog a bevallási tervezetben.

A 2408-as bevallás 364. sorában előírt kötelezettség szerint az osztalékot akkor is be kell jelenteni a kifizetőnek, még akkor is, ha a pénzkifizetés már nem történik meg az osztalék megállapításakor, mivel az adót már levonták az 2023-ban kifizetett osztalékelőlegből. Az osztalékot azért kell szerepeltetni, mert az adókötelezettség az osztalék kifizetési időpontjához kapcsolódik.

Külföldi állampolgárok adókötelezettsége és illetőségigazolás

Ami a külföldi személy részére fizetett osztalék adókötelezettségét illeti, az a magánszemély illetőségétől és az adott ország és Magyarország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény meglététől függ. Hiányában az osztalékot Magyarországon kell adóztatni.

Ha egy külföldi illetőségű magánszemély az illetőségigazolást az adóbevallás benyújtásáig nem mutatja be, és csak a magánszemély nyilatkozata áll rendelkezésre a kifizető számára, akkor az osztalékból levont adót az adóbevallásban az 08-as bevallás „A” lapján, a 7. sorban kell bevallani. Az adótársaságnak pedig a tényleges osztalék kifizetésének időpontjában kell bevallania és megfizetnie az adót az adózónak, még ha az illetőségigazolás későbbi bemutatására kerül sor. Ha a külföldi magánszemély később bemutatja az illetőségigazolást, akkor a társaság az elévülési időn belül önellenőrzéssel helyesbítheti az előzőleg bevallott és megfizetett kötelezettséget a 2408A-03-01-es lapon.

Ha egy osztalékot fizető társaság nem rendelkezik illetőségigazolással a külföldi személy részére, és óvatosságból 15 százalék adót von le, miközben a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény csak 10 százalék levonását engedélyezné, akkor a külföldi illetőségű magánszemély az szja-törvény 7. mellékletének 4. és 5. pontja alapján adó-visszatérítést kérhet.

Adólevonás szabályai

Amennyiben a kifizető nem rendelkezik adóazonosító jellel a külföldi illetőségű magánszemély részére, a kifizetést és az adatszolgáltatást az szja-törvény 7. mellékletének 9. pontja alapján is teljesítheti.

Belföldi illetőségű magánszemély esetében, ha külföldről származó osztalékjövedelmet kap, az szja mértéke általában 15 százalék. Azonban ez a kötelezettség csökkenthető a külföldön megfizetett adó összegével, korlátozott mértékben. Ha az adó egyezményes országból származik, az egyezmény szerinti mérték levonható a magyar adókötelezettségből. Ha a külföldi társaság levonta az adó összegét az adott ország előírásai szerint, az egyezmény szerinti mértéken felüli részt a magánszemély a külföldi adóhatóságtól kérheti vissza, ami jelentős adminisztrációval és költséggel járhat.

Ha nincs egyezmény, a szja-törvény alapján kell részben elkerülni a kettős adózást. A külföldön igazoltan megfizetett adó levonható a magyar adó összegéből, de nem haladhatja meg a 10 százalékot.

Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) szabályozása

Az osztalék utáni jövedelemre vonatkozó szociális hozzájárulási adó (szochó) 13 százalék. Az adó levonását és befizetését a kifizető intézi. Az adót addig kell fizetni, amíg a természetes személy összevont jövedelme eléri a minimálbér 24-szeresét.

2023-ban a minimálbér 232 000 forint volt, így a szochókorlát 5 568 000 forint. 2024-ben a minimálbér 266 800 forintra emelkedett, így az osztalékjövedelmeket 6 403 200 forintig terheli adó, amelyből levonható minden összevonás alá eső jövedelem összege. Ezen felül figyelembe lehet venni a Szocho törvény által nevesített külön adózó jövedelmeket is.

A szochó megállapításakor a magánszemély nyilatkozatot tehet a kifizetőnek arról, hogy várhatóan eléri-e az adófizetés felső határát. Ha nincs nyilatkozat, a kifizető köteles levonni a szochót a felső korlát figyelembevételével. Ha a nyilatkozatban megadott jövedelem végül nem éri el az adófizetés felső határát, a magánszemélynek 6 százalékkal növelt adókülönbözetet kell fizetnie a következő év május 20-ig.

Az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában működő, a tőkepiacról szóló törvény szerint elismert tőzsdére bevezetett értékpapírokra nem kell szochót fizetni az adott tagállam joga szerint osztalékot képező hozam után.

Emellett külföldi magánszemélyeknek sem kell szochót fizetni az osztalék után, és belföldi magánszemélyeknek sem, ha más tb-egyezményes országban biztosított a tb-jogviszonyuk.

Megosztás:

Ajánlatkérés

Kérjük töltse ki az űrlapot, 24 órán belül válaszolunk!