Közösségi média :

Új szabályok a csekély összegű támogatásokról 2024-ben

2024 januárjától életbe lépett az 1407/2013/EU rendelet helyett a 2023/2831/EU rendelet, amely szabályozza a csekély összegű támogatásokat. Cikkünk áttekinti az új szabályok lényeges pontjait, beleértve a támogatási korlátozásokat, a támogatási keret emelkedését és a támogatáshalmozás szabályait. Az olvasók megismerhetik, hogy miként változtak az előírások, és milyen feltételekkel igényelhetők ezek a támogatások az új jogszabályi környezetben.

Támogatási korlátozások

Továbbra sem nyújtható támogatás az elsődleges mezőgazdasági termelés, a halászat és akvakultúra számára. Bizonyos esetekben a mezőgazdasági, halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása, valamint az export és az import tevékenységek sem támogathatók.

Támogatási keret

Az új rendelet értelmében egy vállalkozás három egymást követő pénzügyi év alatt legfeljebb 300 000 EUR összegű csekély összegű támogatást kaphat, szemben a korábbi 200 000 EUR-val. A közúti árufuvarozási tevékenységekre vonatkozó korábbi, alacsonyabb, 100 000 EUR-s határ megszűnt. Az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma nem változott, tehát egy cégcsoporthoz tartozó vállalkozások egy egységként kezelendők.

Csekély összegű támogatások új szabályozása és feltételei

Az új rendelet, hasonlóan a korábbi csekély összegű támogatási szabályozáshoz, meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a különböző formában nyújtott támogatások automatikusan csekély összegű támogatásnak minősülnek, külön számítás nélkül. Az idő múlására és az inflációra való tekintettel azonban ezekben az esetekben is emelkedtek az értékhatárok.

A kölcsönökből származó támogatásokat – beleértve a kölcsön formájában nyújtott csekély összegű kockázatfinanszírozási támogatásokat is – főszabály szerint akkor lehet átlátható csekély összegű támogatásnak tekinteni, ha a bruttó támogatási egyenértéket a támogatás nyújtásakor érvényes piaci kamatlábak alapján számították ki.

Azonban a kölcsönök nem lépik túl a csekély összegű támogatások felső határát, ha legalább 50 százalékban fedezettel biztosítottak, és összegük legfeljebb 1 500 000 EUR, futamidejük pedig legfeljebb 5 év, vagy ha összegük legfeljebb 750 000 EUR és futamidejük legfeljebb 10 év.

A tőkeinjekciókból vagy kockázatfinanszírozási célú intézkedésekből álló támogatásokat nem lehet átlátható csekély összegű támogatásnak tekinteni, kivéve, ha teljes összegük nem haladja meg a csekély összegű támogatások felső határát.

Kezességvállalás alapú támogatások új szabályozása és feltételei

A kezességvállalás formájában nyújtott támogatások, ideértve a kezességvállalás formájában nyújtott csekély összegű kockázatfinanszírozási támogatásokat is, változatlanul akkor tekinthetőek átláthatónak, ha a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása az érintett vállalkozástípusra vonatkozó bizottsági közleményben meghatározott mentesítési díjak alapján történik.

A kezességvállalás úgy tekinthető, hogy nem lépi túl a csekély összegű támogatások felső határát, ha:

  • A kezességvállalás az alapul szolgáló kölcsön legfeljebb 80 százaléka,
  • A garantált összeg legfeljebb 2 250 000 EUR és a kezességvállalás időtartama legfeljebb 5 év; vagy
  • A garantált összeg legfeljebb 1 125 000 EUR és a kezességvállalás időtartama legfeljebb 10 év.

Ugyancsak nem változott az előírás, hogy ha a kölcsön összege kevesebb, vagy a kölcsönt rövidebb időtartamra nyújtják, akkor a bruttó támogatási egyenértéket az rendelet szerinti felső határ arányos részeként kell kiszámítani, vagy a támogatás nyújtásakor érvényes referencia-kamatláb alapján.

Támogatáshalmozás szabályai az új szabályozás szerint

Az új szabályozás értelmében nem lehet egyidejűleg igénybe venni csekély összegű támogatást más állami támogatással ugyanazon elszámolható költségek vagy kockázatfinanszírozási célok esetében, ha ez meghaladná a legmagasabb megengedett támogatási intenzitást vagy összeget, amit a csoportmentességi rendeletek vagy a Bizottság határozatai rögzítenek. Nem lehetséges továbbá olyan csekély összegű támogatások halmozása sem, amelyek nem specifikus elszámolható költségekhez vagy azokhoz nem rendelhető állami támogatással kapcsolatosak.

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatások azonban halmozhatók a vonatkozó bizottsági rendelet által meghatározott más támogatással. A 2024. január 1-jével hatályba lépett új szabályozás magasabb támogatási felső határt állapít meg, amelyet a korábbi 360/2012/EU rendelet váltott fel.

Az új szabályozás 2024. január 1-jén lépett hatályba és 2030. december 31-éig érvényes. Ez idő alatt alkalmazni kell az új szabályokat a korábban nyújtott támogatásokra is, ha azok megfelelnek az új szabályozásban meghatározott feltételeknek. A 2014. január 1. és 2023. december 31. között nyújtott bármely csekély összegű támogatás mentes a bejelentési követelmény alól, ha teljesíti az 1407/2013/EU rendelet valamennyi feltételét.

Az új szabályozás hatályának lejárta után a szabályozás feltételeit teljesítő bármely további csekély összegű támogatás további 6 hónapig nyújtható.

Megosztás:

Ajánlatkérés

Kérjük töltse ki az űrlapot, 24 órán belül válaszolunk!