Tud segíteni egy könyvelő iroda a kényszertörlés elkerülésében?

Sok olyan cégvezető kérte már a Klein Consulting könyvelő iroda tanácsadását, akit a cégbíróság felszólított, ha nem állítja helyre a cég törvényes működését, megindul a kényszertörlési eljárás. A helyzet azért különösen súlyos, mivel már a kényszertörlési eljárás megindítását megelőző törvényességi felügyeleti eljárás során a cégbíróság komoly büntetéseket szabhat ki: a céget vagy, ha megállapítják a felelősségét, a vezető tisztségviselőt 100 ezer forinttól 10 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja. A cégbíróság eltilthatja 1-től 5 évig terjedő időszakra azt a személyt, aki a kényszertörlési eljárás megindítását megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt.

Forduljon-e könyvelő irodához, ha kényszertörlési eljárás indul a cége ellen?

Először is fontos tisztázni, hogy amennyiben a cégbíróság már jogerősen elrendelte a kényszertörlési eljárást, azt már senki, sem könyvelő iroda, sem ügyvédi iroda nem tudja visszafordítani. Ekkor a vállalkozás megszüntetése már elkerülhetetlen.

Egyértelműen akkor a legcélszerűbb könyvelő iroda tanácsadását igénybe venni, amikor a kényszertörlési eljárás még nem indult meg, vagyis a Cégközlönyben még nem lett közzétéve a kényszertörlési eljárás megindításáról szóló jogerős végzés; illetve az eljárás kezdetén.

A kényszertörlési eljárás célja tulajdonképpen a rendellenesen működő cég kényszerű, vissza nem fordítható megszüntetése.

Milyen esetben rendelheti el a cégbíróság a kényszertörlési eljárás elindítását?

  • ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, 
  • ha a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, 
  • ha a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre,
  • ha a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye.

A két leggyakrabban előforduló ok: nem nyújtotta be a cég határidőben az éves beszámolót (és a felszólításokra sem reagál), és a cég nem található meg a székhelyén. (Kimentek a NAV ellenőrök, és a cégről nem volt kint cégtábla, illetve a megadott székhelyen senki nem tudott a cégről, vagy senkit nem találtak ott.)

Ha a kényszertörlési eljárás már elindult,

  • a cég legfőbb szerve nem dönthet a cégnek a kényszertörlési eljárás alatti működtetéséről, sem a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről, valamint a cég átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról,
  • a cég szervei nem hozhatnak a kényszertörlési eljárás céljával ellentétes döntéseket,
  • az adózó üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végezhet, továbbá a társasági adónak sem alanya.

A kényszertörlés kezdetén a cégbíróság felhívja a vezető tisztségviselőt (tagokat) a cég vagyonára és kötelezettségeire vonatkozó információk közlésére.

A kényszertörlési eljárás során a vezető tisztségviselő (ha pedig a kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg, a volt végelszámoló) teljesíti az adózás rendjéről szóló törvény szerinti kötelezettségeket, és nyújtja be a kényszertörlési eljárást megelőző nappal mint mérlegforduló nappal készített számviteli beszámolót.

Milyen lehetőségei vannak, miben tudunk Önnek segíteni?

Ha azonnal kéri könyvelő segítségét, és pótolunk mindent, akkor egy ügyvéddel együttműködve a kényszertörlés visszafordítható. Nagyon fontos az időzítés, azonnal könyvelőhöz kell fordulnia ahhoz, hogy minél hamarabb tudjunk cselekedni.

Ha szeretné elkerülni a többségi tulajdonszerzéstől való eltiltást és a milliós bírságokat, kérje a Klein Consulting könyvelő iroda speciális céghelyzetekre vonatkozó tanácsadását>>