Könyvelőirodánk jóval több szolgáltatást nyújt, mint ami hagyományos módon a könyvelés feladatkörébe tartozik. Szakembereink komplex módon képesek elvégezni a speciális céges problémák megoldását.

Cégforma váltása

  • Milyen feltételekkel lehet egy működő Bt-t Kft-vé alakítani?
  • Hogyan lehet egy Kft-t Rt-vé alakítani?
  • Mikor éri meg az egyéni vállalkozást Kft-vé alakítani?

A cégforma változása esetén a cég átalakulását ugyanúgy létesítő okirattal kell megvalósítani, mint egy új cég létrehozásánál. Gyakorlati szempontból az átalakulás valamennyi formája hosszadalmas eljárás, ami pontos és precíz tervezést, illetve előkészítést igényel.

Átalakulás során a cégeljárásban szokásosnak nevezhető cégjogi dokumentumokon kívül (egységes szerkezetű létesítő okirat, tulajdonosi határozat stb.) szükség van vagyonmérleg-tervezetre, illetve az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezetre is, mind a jogelőd cég, mind a jogutód cég vonatkozásában. Ez teljes mértékben könyvelői-könyvvizsgálói feladat.

Például, amikor Bt-t Kft-vé szeretnénk alakítani, a jelenlegi Bt. vagyonát integrálni kell a leendő Kft-be. Nagyságrendtől függően ez a vagyon mutatja meg, hogy elegendő törzstőkét képez-e a Kft alapításához szükségesen előírt mértékhez, vagy azt a tulajdonosi szerkezetnek a megfelelő arányban ki kell-e egészíteni.

Átállás euró alapú könyvelésre

2010 óta lehetőség van a devizában történő könyvvezetésre. Bármely vállalkozás euróban készítheti el éves beszámolóját, ha az erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette, és a létesítő okirata szerinti devizaként az eurót jelölte meg.

Az euró alapú könyvelés akkor javasolt, amikor a vállalkozás forgalmának zöme euró alapú. Az euróban történő könyvvezetés előnye, hogy megvédi a vállalkozást az árfolyamváltozás kellemetlen hatásaitól. 

Fontos tudni, hogy az euróban történő könyvvezetés mellett

  • továbbra is a magyar számviteli törvény követelményeinek kell megfelelni
  • az adófizetés pénznem, ahogy az adóbevallásoké is a forint marad
  • a vállalkozás pénzforgalmának egy része továbbra is forintban bonyolódik, amelyet át kell számítani euróra

Az átállást célszerű alaposan körüljárni és előkészíteni, mert a könyvvezetés devizájának újbóli megváltoztatására (euró vagy USA dollár alapú könyvvezetés esetén) a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan van csak lehetőség.

Végelszámolás

Azoknak, akik legálisan le akarják zárni a feleslegessé vált cégüket, 6-9 hónap alatt, minden adminisztratív és jogi feladatot átvállalva le tudjuk zárni a vállalkozását, ami után az jogilag megszűnik létezni.

Segíteni tudunk az önfelszámolás lebonyolításában, a végelszámolásban, továbbá a kényszertörlés helyreállításában, ha van rá mód.

Cégek átalakulása

A cégek átalakulásának egyik leggyakoribb formája az egyesülés, ami kétféleképpen jöhet létre, összeolvadással vagy beolvadással.

Cégek összeolvadásakor az összeolvadó társaságok valamennyien megszűnnek, ám a megszűnéssel egyidejűleg egy új jogutód gazdasági társaság jön létre. Fontos tudni, hogy a megszűnő jogelőd cégek vagyona, jogai és kötelezettségei az összeolvadással létrejött jogutód társaságra szállnak át.

Beolvadás során egy vagy akár több vállalkozás beolvad egy másik társaságba. Ebben az esetben csak a beolvadó vállalkozás szűnik meg jogilag, a meglévő társaság cégformája megmarad. Az a társaság, amelyik változatlanul megmarad, a beolvadó társaság(ok) jogutódja lesz. Mit jelent ez az örökség szempontjából? A beolvadó vagyona mint egész – a jogok és a kötelezettségek összessége – átszáll a jogutód befogadó gazdasági társaságra.

Az egyesülésnek mindkét formája szükségessé teszi vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, valamint az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok, illetve az egyesülési szerződés elkészítését.

Az egyesülés egy sor olyan kérdést von maga után, amelyek tisztázása nem tartozik a hagyományos könyvelés feladatai közé. Könyvelőirodánk ezen speciális helyzetekben is segíteni tud Önnek.

A cégek átalakulásának egyéb területein is szívesen állunk rendelkezésére:

  • Szeretné megváltoztatni jelenlegi vállalkozásának társasági formáját
  • Külön szeretne válni üzlettársától?
  • Cégei szétválnának?

A Klein Consulting hatékony közreműködésével gyorsan és szakszerűen levezeti az átalakulási eljárást. A kötelező könyvelési feladatokon túl tisztázzuk az eljárás menetét, a felelősség kérdését, az átalakulás költségeit és díjait. Együttműködésünk rugalmas, és minden esetben az Ön érdekeinek a figyelembevételével történik.

Ne fogadjon el más ajánlatot, amíg nem rakta mellé a miénket!