Az árfolyam-ingadozások jelentős hatással lehetnek egy vállalkozás működésére, hiszen sok esetben olyan árfolyam különbözeteket kell elkönyveljenek, amelyekkel a tervezés fázisában nem tudtak kalkulálni. Az árfolyam-ingadozások, és főleg ezek kiszámíthatatlanságának kellemetlen hatásaitól megóv, ha a könyvelés euró (vagy bármilyen más devizanem, ami indokolt a vállalkozás esetében) alapú. Nyilván ez olyan vállalkozás esetén jöhet szóba, ahol a tranzakciók jelentős része nem forintban merül fel – például, szinte csak az adókat fizeti a vállalkozás forintban.

A számviteli törvény majdnem egy évtizede lehetővé teszi Magyarországon, hogy az éves beszámoló euróban vagy USA dollárban készüljön el. Az eurótól és USA dollártól eltérő pénznemben is készülhet beszámoló, amennyiben teljesül az alábbi két feltétel:

  1. a vállalkozás bevételei, költségei és ráfordításai, továbbá
  2. pénzügyi eszközei és pénzügyi kötelezettségei

az előző és a tárgyévi üzleti évben külön-külön több mint 25%-ban az adott devizában merültek fel. Mindkét esetben át kell lépni a 25%-os határt ahhoz, hogy az illető deviza legyen az alapja a könyvvezetésnek.

Mivel jár az euró alapú könyvelésre való áttérés?

Bár megvéd az euró árfolyamának ingadozásaitól, az euró alapú könyvelésre való áttérés előtt meg kell fontolni az alábbiakat:

  • Az áttéréssel bizonyos jogi, adózási, adminisztrációs és egyéb feladatok adódnak, amelyek esetenként többlet ráfordítást eredményezhetnek.
  • Csak a döntést követő ötödik üzleti évben lesz újra lehetőségünk.a könyvvezetés devizájának újbóli megváltoztatására (euró vagy USA dollár alapú könyvelés esetén).
  • Az adóbevallásokat a devizában történő könyvvezetés bevezetése után is forintban kell teljesíteni, amelyek alátámasztására a megfelelő (forintban vezetett) analitika kiemelten szükséges, ezért a devizás könyvvezetésre való áttérés előtt mindenképp szükséges megvizsgálni, hogy a könyvelésre használt szoftver ezt megfelelően tudja-e elkészíteni és kezelni.

Az áttérés során a legfontosabb teeendők:

  • A létesítő okiratot módosítani kell az üzleti év mérlegfordulónapjáig. Ebben rögzíteni kell a könyvvezetés és a beszámolókészítés devizanemét, valamint a jegyzett tőke értékét a választott devizában.
  • A számviteli törvény előírja a számviteli politika módosítását a devizás könyvvezetésre való áttéréskor. A változtatásokat a mérlegfordulónapig szükséges elvégezni. Ha a választott deviza eltér  az eurótól, USA dollártól, akkor a számviteli politikában szükséges bemutatni a kapcsolódó határérték számítás módját.
  • A társaságnak az áttérés időpontjával, mint fordulónappal szükséges éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót készíteni az áttérés előtti pénznemben.
  • Az áttérés napjára vonatkozóan külön mérleget kell készíteni forintban és a létesítő okirat szerinti áttérési devizában, majd ezen külön mérleg alapján kell a könyveket az áttérést követő nappal megnyitni.
  • A nyitó mérleget könyvvizsgálóval hitelesíttetni szükséges.

Számos külföldi vállalkozással dolgoztunk és dolgozunk együtt, ismerjük a nemzetközi szabályokat, szokásokat, szituációkat. Ha Ön szeretne áttérni az euró (vagy más deviza) alapú könyvelésre, mi előkészítjük és lemenedzseljük a folyamatot>>