Ki veheti igénybe az egyszerűsített végelszámolást?

A könyvvizsgálatra nem kötelezett cégeknek nem szükséges a végelszámolás bonyolult procedúráját követni (a végelszámolási eljárásról itt írtunk bővebben), ezek ugyanis igénybe vehetik az egyszerűsített végelszámolást. Fontos szempont még, hogy ebben az esetben a végelszámolást a kezdő időponttól számított 150 napon belül be kell fejezni.

Mi a különbség az egyszerűsített és az általános szabályok szerint zajló végelszámolás között?

Az egyszerűsített végelszámolás elsősorban abban különbözik az általános szabályok szerint zajló eljárástól, hogy itt nem kell végelszámolót választani. A végelszámoló szerepköre a cég vezető tisztségviselőjére vagy tisztségviselőire hárul. 

További különbség, hogy az egyszerűsített végelszámolás megindítását nem kell a cégbíróságnál bejelenteni, illetve a Cégközlönyben sem kell közleményt közzé tenni. Az egyszerűsített végelszámolás megindítását a ’T201T jelzésű nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz kell bejelenteni (az állami adó- és vámhatóság a maga során értesíteni fogja a cégbíróságot).

Ugyancsak a ’T201T jelzésű nyomtatványt kell használni akkor is, amikor a cég bejelenti a végelszámolás befejezését.

Ebben az esetben is a cégbíróság csak akkor fogja törölni a céget, ha az adóhatóság – a végelszámolás befejezésének bejelentésétől számított 30 napon belül – elektronikus úton arról értesíti, hogy a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs. Ha akadály merül fel, például tartozás, folyamatban lévő adóeljárás, akkor csak ennek rendezése után kerülhet sor a törlésre.

A befejezés bejelentésével egyidejűleg köteles elküldeni a cégbíróságnak a vagyonfelosztási javaslatot és határozatot.

Amikor az egyszerűsített végelszámolást mégsem lehet véghez vinni

Vannak olyan esetek, amikor az egyszerűsített végelszámolásról át kell térni az az általános szabályok szerint zajló eljárásra:

  • a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, illetve a vitatott igénye miatt a hitelező a cég ellen peres eljárást indít,
  • végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban vagy
  • az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására előírt határidő az eljárás folyamatban léte alatt lejárt (túllépte a 150 napot).

Amennyiben a társaság a fenti feltételek fennállása esetén az általános szabályokra történő áttérést elmulasztja, úgy kényszertörlés elrendelésének van helye.
Segíteni tudunk Önnek a végelszámolás lebonyolításában átvállalva az adminisztratív és jogi feladatokat. Kérjen visszahívást itt>>