Közösségi média :

Jelentős változások novembertől a vendégmunkások foglalkoztatásában

November elsejétől új szabályok lépnek életbe a vendégmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban. Az új rendelkezések kiterjesztik a tartózkodási engedélyeket és új szabályokat hoznak létre a harmadik országbeli állampolgárok munkavállalására vonatkozóan.

A definíciója is változik: vendégmunkásnak azokat a személyeket tekintik, akik munkavállalás céljából érkeznek Magyarországra, és itt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állnak. Az érintett országokat és a vendégmunkások éves létszámát miniszteri rendelet határozza meg. Kedvezményes feltételekkel csak stratégiai partnerséggel, kiemelt beruházással vagy speciális programokkal rendelkezők alkalmazhatnak vendégmunkást. A cikk részletesen tárgyalja ezeket a változásokat és lehetőségeket, valamint az engedélytípusok közötti választás lehetőségét.

A 2023. évi L. törvény új meghatározást ad a vendégmunkás fogalmára. Ennek értelmében vendégmunkásnak tekintik azt a személyt, aki munkavállalás céljából érkezik Magyarországra, és itt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, egy nem szomszédos, az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országból származó állampolgár. Az érintett országokat később határozzák meg miniszteri rendeletben, ugyanúgy, mint a vendégmunkások éves összlétszámát és országonkénti maximális létszámát. Az is miniszteri rendeletben fog szerepelni, hogy mely munkakörökben lehet őket alkalmazni. E csoport a harmadik országbeli munkavállalók között egy szűkebb kategóriát alkot, akik ugyanúgy összevont engedéllyel dolgozhatnak Magyarországon, azonban az engedélyezés szabályai és a kapcsolódó jogok, kötelességek eltérnek a főszabály szerinti összevont engedélytől.

A törvény szigorúan meghatározza, hogy kik alkalmazhatnak vendégmunkást kedvezményes feltételekkel:

 • aki stratégiai partnerségi megállapodással rendelkezik a kormánnyal,
 • aki kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű beruházást hajt végre,
 • aki a Kiemelt Exportőr Partnerségi Program keretében partnerségi megállapodást kötött.

 

Ezen kívül a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásban szereplő foglalkoztató is jogosult vendégmunkás alkalmazására.

Egy vendégmunkás Magyarországon maximum 180 napig tartózkodhat, amelyből legfeljebb 90 nap lehet tartózkodás célja.

Ehhez szükséges:

 • Érvényes úti okmány
 • Érvényes tartózkodási engedély vagy vízum, vagy jogszerű tartózkodás
 • Szükséges engedély vissza- vagy továbbutazáshoz
 • Igazolt cél és szálláshely Magyarországon
 • Fedezet a tartózkodás időtartamára és kiutazás költségeire
 • Megfelelő egészségügyi ellátás vagy a költségeinek fedezete
 • Nem áll kiutasítás vagy tilalom hatálya alatt
 • Nem veszélyezteti Magyarország biztonságát vagy érdekeit
 • Nincs beutazási és tartózkodási tilalom SIS figyelmeztető jelzés miatt.

 

Azok számára, akik munkavállalás céljából érkeznek Magyarországra, a vendégmunkás-tartózkodási engedély lehetőséget biztosít tartózkodásra. Ez az engedély legfeljebb két évig jogosít a területen való tartózkodásra, de csak egy évig hosszabbítható meg, feltéve, ha továbbra is fennáll a törvényes munkavállalás célja. Az “összevont” engedély típus esetén azonban, ahol a munkavállalás és tartózkodás célja együttesen vizsgálódik, alkalmanként lehetőség nyílik kétség esetén is két éves hosszabbításra. Fontos megjegyezni, hogy összesen három évet meghaladó tartózkodási engedélyt már nem lehet kiadni senkinek.

A foglalkoztató kötelezettsége, hogy gondoskodjon arról, hogy a vendégmunkás a tartózkodási engedélyének lejárta előtt elhagyja az Európai Unió területét. A foglalkoztató fizetési kötelezettséget vállal a kiutasítással kapcsolatos költségekért, ha szükség van rá (2007. évi II. törvény (Harmtv.)). Fontos megjegyezni, hogy harmadik országbeli vendégmunkások családtagjai nem kaphatnak családi kapcsolatokra hivatkozva tartózkodási engedélyt, és a vendégmunkások később nem kaphatnak letelepedési engedélyt.

Érdekes kérdés, hogy ha a vendégmunkás megfelel az előírásoknak, választhat-e a foglalkoztató vagy a harmadik országbeli állampolgár a “klasszikus” összevont engedély helyett vendégmunkás-tartózkodási engedélyt. Bár a vendégmunkás-tartózkodási engedély számos szempontból előnyös lehet, a hagyományos összevont engedély is vonzó lehetőség.

Előnye, hogy a vendégmunkás-tartózkodási engedély meghosszabbításához kevesebb bürokratikus lépés szükséges, és nem kell külön szakhatósági állásfoglalás a foglalkoztatásra. Az eljárás gyorsabb lehet, mivel a hatósági idő 60 napra csökkenhet. Emellett a foglalkoztató a munkaerőigényt eltérő módon is igazolhatja, ami rövidítheti az ügyintézési időt.

Megosztás:

Ajánlatkérés

Kérjük töltse ki az űrlapot, 24 órán belül válaszolunk!