Mi a célja a beszámoló készítésének? A beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi helyzetéről és jövedelmének alakulásáról. Egy jól működő piac alapfeltétele, hogy a szereplői hozzájussanak ezekhez a lényegi információkhoz akkor, amikor pénzügyi döntés előtt állnak.

Kinek kell éves beszámolót készítenie?

Minden olyan gazdálkodó szervezetnek, amelyik kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, vagyis a teljesség igénye nélkü, minden korlátolt felelősségű társaság, nyílt és zártkörűen működő részvénytársaság és betéti társaság el kell készítse, és be kell nyújtsa.

Kinek NEM kell éves beszámolót készítenie?

A Számviteli törvény tartalmazza részletesen, hogy ki mentesül az éves beszámoló készítése alól, illetve azon személyek, akik nem alanyai a Számviteli törvénynek. A beszámoló készítési kötelezettség nem terjed ki az egyéni vállalkozókra, a polgári jogi társaságokra, az építőközösségekre, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi kereskedelmi képviseletére.

Továbbá nem kell éves beszámolót készítenie annak a szervezetnek (társasháznak, alapítványnak, egyesületnek), amelynél a vállalkozási tevékenységből származó éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában, illetve ennek hiányában az üzleti évben várhatóan a 10 millió forintot nem haladja meg.

Kinek a feladata a beszámoló készítés?

A beszámoló készítés, vagyis a beszámoló összeállítása, az adatok elemzése és a következtetések levonása a könyvviteli szolgáltatás tevékenységi körébe tartozik. Ezt a feladatot csakis szakember végezheti, aki megfelelő képesítéssel és gyakorlattal, illetve naprakész ismeretekkel rendelkezik, hiszen a cél az, hogy olyan beszámoló szülessen, ami megbízható és valós képet ad a vállalkozásról. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az ügyvezető felelőssége elkészíttetni a beszámolót, és elfogadtatni azt a szervezet tagjaival!

Mit tartalmaz az éves beszámoló?

  • mérleg
  • eredménykimutatás
  • kiegészítő melléklet
  • üzleti jelentés
  • taggyűlési határozat

A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függően lehet éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá egyszerűsített beszámoló, valamint összevont (konszolidált) éves beszámoló is.

Közeledik az éves beszámoló leadási határideje!

A leadási határidőre vonatkozó legtipikusabb szabályok (a teljesség igénye nélkül):

Az általános szabály azokra nézve, akiknek az üzleti év fordulónapja december 31, hogy az éves beszámoló leadási határideje az üzleti év mérlegforduló napjától számított 5. hónap vége, azaz május 31. Akik viszont konszolidált éves beszámolót készítenek, azok az üzleti év fordulónapját követő 6. hónapot kell figyelembe vegyék, ebben az esetben a leadási határidő június 30.

Ha valamelyik szervezet más fordulónapot választ (és nem december.31-gyel zár), akkor ahhoz képest változnak a határidők.

A beszámoló leadásának elmulasztása akár a vállalkozás adószámának törlésébe is kerülhet. Amennyiben a beszámoló leadása elmarad, az adóhatóság 2-szer felszólítást küld a gazdálkodó szervezet részére, amennyiben ez sem vezet eredményre, törli a cég adószámát.
Beszámoló készítés esetén is szigorúan ragaszkodunk a határidőkhöz. Kattintson, és nézze meg, milyen további előnyökkel jár, ha mi könyvelünk Önnek>>